000000000 Học bằng lái xe B2 mất bao lâu, học lái xe "cấp tốc" chỉ là lừa đảo?